Bjørn, C. “OVE HØEGH GULDBERGS OG ARVEPRINS FREDERIKS BREVVEKSLING MED PETER CHRISTIAN SCHUMACHER 1778-1807. Udgivet Af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie Ved J. O. Bro Jørgensen. København 1972”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 583-4, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119156.