CALLESEN, G. “Lokalhistorien Og arbejderbevægelsen”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 558-67, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119131.