Skrubbeltrang, F. “HENRY MORTON. SKITSEBOG OG DAGBOG FRA DANSK VESTINDIEN 1843-44. Udgivet Af Dansk Vestindisk Selskab Og St. Croix Landmarks Society. 1975”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 466-7, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119111.