Rasmussen, J. R. “ERIK CHRISTENSEN: HAVNEARBEJDERSTREJKEN I ESBJERG I 1893. Træk Af arbejdsmændenes Fagforenings første år I Esbjerg. (SFAHs Publikationsserie 2). 1975”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 454-6, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119104.