Skrubbeltrang, F. “SOGNET. C. Nørrelykke. Tegninger Lars Swane. Udgivet Af Serritslev Sparekasse 1975”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 453-4, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119101.