Skrubbeltrang, F., og F. Skrubbeltrang. “SNESLEV - ET SOGN I MIDTSJÆLLAND. Redigeret Af Jens E. Hansen, Carl Jensen, H. Ingemann Johansen, Niels Fr. Rasmussen. Eget Forlag. Sneslev 1974”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 441-2, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119094.