Clausager, J. P. “FRA LINDERUD TIL EIDSVOLD VÆRK. Bind 11-1 Familiebedriften I Kristiania — Patriciatets Tid 1742—1792 Af Andreas Holmsen. Dreyer, Oslo 1971. Bd. 11-2 Hurdalsbruket 1792—1842 Af Francis Sejersted Og August Schou. Dreyer, Oslo 1972”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 191-4, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119043.