Løgstrup, B. “FRIDLEV SKRUBBELTRANG: M. H. LØVENSKIOLDS HOVERIDAGBOG 1795-1797. Bol Og By, Meddelelser Fra Landbohistorisk Selskab, 7, 1973.”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 137-40, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119014.