Jensen, F. P. “HOLGER RASMUSSEN: BIRGITTE GØYES ENKESTAND. Forlaget Wormianum 1974”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 135-6, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119012.