Bender, S. K. “Viborg Landstings skøde- Og pantebøger I-II”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 132-3, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119010.