Johansen, H. C. “SJÆLLANDS LANDSTINGS PANTEPROTOKOLLER 1632-1761. Registre Fremstillet Ved Edb, Udgivet Af Landsarkivet for Sjælland M. M. 1974”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 124-5, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119006.