Bjørn, C. “HARALD NIELSEN: FRA DET KOMMUNALE SKOLEVÆSEN I RIBE AMT 1870-1970. 1974”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, marts 1975, s. 123-4, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119005.