Aa., S. “Martin P. Nilsson: Primitiv Kultur”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, september 1927, s. 118-20, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117487.