Aa., S. “C. Andersen: Danmarks Amts-, Herreds- Og Sognegrænser”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, september 1927, s. 109-11, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117484.