Steenstrup, H. R. “Jørgensen, Jørn, Tiderne Skifter”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, september 1974, s. 683-4, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117439.