Dahlerup, T. “Achen, Sven Tito Og Ole Rostock: Bibliografi over Heraldisk Litteratur I Danmark Og Om Danmark 1589-1969”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, september 1974, s. 117-8, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117276.