Engelstof, P. “Jensen, Hans: Lars Bjørnbak”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, november 1921, s. 204-5, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117008.