Skautrup, P. “Schütte, G.: Hjemligt Hedenskab”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, november 1921, s. 198-01, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117006.