Smith, O. “Laugsvæsenet I De Danske Provinsbyer”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, november 1921, s. 148-54, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117001.