Jensen, C. A. “Lokalmuseer Og Historisk-Topografiske Kildesamlinger”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, november 1921, s. 132-5, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116997.