Jensen, C. A. “Strejflys over sønderjydsk Bygningsskik Og Stilhistorie”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, november 1921, s. 65-98, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116991.