Nielsen, H. G. “Sønderjydske Folkeminder”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, november 1921, s. 17-40, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116987.