Rockstroh, C. “Oversigt over De Vigtigste Afdelinger Af Krigsministeriets Arkiv Og Vejledning M. H. T. Benyttelsen”. Fortid Og Nutid, bd. 1, september 1919, s. 170-6, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116939.