Redaktionen, -. “Nationalmuseets Anden Afdelings Virksomhed I Finansaarene 1915—16 (med Billeder)”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, september 1919, s. 84-110, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116928.