Dybdahl, A. “Litteraturoversigter”. Fortid Og Nutid, bd. 1, september 1984, s. 17-18, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116877.