Rasmussen, H. “Steen B. Bøcher: Vandkraftens Udnyttelse I Det Sydlige Nørrejylland”. Fortid Og Nutid, Bd. 1, september 1944, s. 64-66, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116434.