Fussing, H. H. “Fyns Folketal under Karl Gustav-Krigene”. Fortid Og Nutid, bd. 1, september 1932, s. 242-50, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/115892.