Klitgaard, C. “Vore Aarbøgers Retningslinie”. Fortid Og Nutid, bd. 1, september 1928, s. 151-3, https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/115813.