[1]
P. Henningsen, “Patrioterne i Lyngby - En liden fortælling om handlinger så ædle og uegennyttige, at det turde være løgn. Nordsjælland 1807”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 2007.