[1]
I. Floto, “Skam, Skyld og Straf”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 2007.