[1]
C. Lovén, “Den första gotiseringen av Odense domkyrka - en omtolkning”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 2006.