[1]
P. Henningsen, “Interview: Store og små historier - Samtale med Palle O. Christiansen om historisk antropologi og kulturhistorie”, fon, bd. 1, jan. 2001.