[1]
.-. Redaktionen, “Dansk Historisk Fællesråds repræsentantskabsmøde 2. september 2000”, fon, bd. 1, jan. 2000.