[1]
H. H. Appel, “Debatanmeldelse: »Thi Blood raaber alt efter Blood« - Om Tyge Kroghs disputats »Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel«”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 2000.