[1]
.-. Redaktionen, “Dansk Historisk Fællesråds repræsentantskabsmøde 17. november 1999”, fon, bd. 1, jan. 2000.