[1]
- Redaktionen, “Dansk Historisk Fællesråds repræsentantskabsmøde 17. november 1999”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 2000.