[1]
J. A. P. Gissel, “Den nordiske linie i dansk musik”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1999.