[1]
L. L. Nielsen, “Kongelig hesteavl i Danmark før og efter enevælden”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1996.