[1]
B. Aaby, “Debat: Den økologiske baggrund for bogen »Den danske Revolution 1500-1800« - en opposition”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1992.