[1]
- Redaktionen, “Indledning”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1992.