[1]
J. T. Lauridsen, “»Frihedskæmperbilleder« - et essay om historisk billeddannelse”, fon, bd. 1, jan. 1995.