[1]
M. Riddersporre, “Alltid på väg - Valdemar den stores uppehållsorter enligt Saxo och diplom”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1988.