[1]
B. Andersen, “Løsgængere og ørkesløse folk - Værdigt og uværdigt trængende omkring år 1600”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1985.