[1]
- Redaktionen, “Jubilæumsårsmødet i København 1984”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1985.