[1]
F. Mikkelsen, “Kollektive aktioner i Vesteuropa - Nogle metodiske og teoretiske overvejelser”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1985.