[1]
O. Feldbæk, “Kærlighed til fædrelandet. 1700-tallets nationale selvforståelse”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1984.