[1]
B. Jørgensen, “Danske marknavnes alder. Onomastisk datering”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1984.