[1]
E. Hofmeister, “Debat: Et senmiddelalderligt selvejerstavnsbånd?”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1983.