[1]
J. D. Rasmussen, “De lokalhistoriske årbøger 1981. En oversigt”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1983.