[1]
V. Skovgaard-Petersen, “Debat: Om udnyttelse af indsamlet materiale”, fortid og nutid, bd. 1, jan. 1983.